NEWS新着情報
2019/07/12

ベトナム介護技能実習生の第一期生 - Thực tập sinh hộ lý Việt Nam kỳ thứ nhất

介護実習生のリンさん(右)

平成31年4月24日、ベトナム介護技能実習生の第一期生が入国しました。

入国後講習は日本語講習と介護導入合わせて224時間終了し、令和1年6月5日に広島県福山市にある実習実施機関に配属し実習開始しました。

一ヶ月実習しながら日本語や介護技術取得も頑張っています。入居者の皆の世話、食事の介助、移動の介助、排泄の介助、入浴・身体の清潔の介助まで全く問題なし、

現場で非常に日本人職員に助かりますと評価されています。

ご興味がある方々、是非一度見学に来てください。

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Thực tập sinh hộ lý Việt Nam kỳ thứ nhất đã nhập quốc.

Học tập sau khi nhập quốc gồm có học tiếng nhật và nhập môn hộ lý, tất cả là 224 giờ học đã kết thúc và bắt đầu kế hoạch thực tập tại cơ quan tiến hành thực tập ở Thành phố Fukuyama - Hiroshima vào ngày 5 tháng 6 năm 2019.

Đến nay đã trải qua 1 tháng thực tập, cả tiếng nhật và tiếp thu kỹ thuật hộ lý cũng rất cố gắng, chăm sóc các cụ già từ việ hỗ trợ ăn uống, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ bài tiết, đến hỗ trợ tắm làm sạch thân thể đều không có vấn đề gì.

Được đánh giá rằng có thể giúp đỡ được cho nhân viên người Nhật rất nhiều tại nơi làm việc.

Quý vị muốn tìm hiểu thì nhất định hãy đến thăm quan một lần.